fbpx

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2017 - Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh - Thạc sĩ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh cao học Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Cao học ngành Quản trị...

Thông báo tuyển sinh đợt 2 thạc sĩ Văn học, Ngôn...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 ngành Văn học, Ngôn ngữ học và Tâm lý học theo...

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản trị Kinh doanh &...

1. Ngành đạo tạo và hình thức tuyển sinh trình độ thạc sĩ  STT Chuyên ngành đào tạo Mã số ngành Môn thi  Cơ sở  Cơ bản  Ngoại ngữ  1  Quản trị kinh doanh   60...

TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) –...

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG Chỉ tiêu đào tạo: 300 học viên. 2.     Chuyên ngành đào tạo và môn thi...

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản lý Xây dựng năm...

1. Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi, thời gian học, địa điểm học Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO...

Trường Đại Học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2013, đợt 2 Trường Đại Học Bình Dương thông báo tuyển...

Thông báo tuyển sinh đợt 2 thạc sĩ Sinh học thực...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 ngành Sinh học thực nghiệm và Sinh thái học theo kế...

Thông báo tuyển sinh đợt 2 thạc sĩ Quản lý giáo...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 ngành Quản lý Giáo dục và Giáo dục học theo kế...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh thạc sĩ...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật - Chuyên ngành Luật kinh tế năm 2018 1. Địa điểm học: Trường Đại...

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản lý công năm 2018

1. Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi, thời gian học, địa điểm học Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương...

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Kiến trúc năm 2018

1. Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi, thời gian học, địa điểm học Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương...

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CAO HỌC NĂM 2013

Tuyển sinh hệ Cao học năm 2013

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét tuyển học bạ

MẠNG XÃ HỘI

998Theo dõiThích
116Theo dõiTheo dõi
91Theo dõiTheo dõi
0Theo dõiTheo dõi

Tin tức tuyển sinh