Dòng sự kiện :
Danh mục

Tin tức tuyển sinh

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐHBD NĂM 2015 (21-08-2015)
  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015
TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – NĂM 2015 – ĐỢT 2 (19-08-2015)
  KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU (17-08-2015)
  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2015
Danh mục ngành tuyển sinh 2015 (03-08-2015)
  TUYỂN SINH NĂM 2015
Thông báo xét đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 (03-08-2015)
  Xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2015
Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 3,4 năm 2015 (04-07-2015)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 3, 4 năm 2015 như sau:
Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Văn bằng 2 đợt 2, 3 năm 2015 (04-07-2015)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo văn bằng 2 đợt 2, 3 năm 2015 như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2015 (23-06-2015)
  Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học
DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2015 (16-04-2015)
  Trường Đại Học Bình Dương

« 4 5 6 »