Dòng sự kiện :
Danh mục

Tin tức tuyển sinh

Danh mục ngành tuyển sinh 2015 (03-08-2015)
  TUYỂN SINH NĂM 2015
Thông báo xét đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 (03-08-2015)
  Xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2015
Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 3,4 năm 2015 (04-07-2015)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 3, 4 năm 2015 như sau:
Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Văn bằng 2 đợt 2, 3 năm 2015 (04-07-2015)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo văn bằng 2 đợt 2, 3 năm 2015 như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2015 (23-06-2015)
  Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học
DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2015 (16-04-2015)
  Trường Đại Học Bình Dương
Thông báo tuyển sinh Đại học – Cao đẳng chính quy năm 2015 (16-04-2015)
  Trường Đại Học Bình Dương
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (đợt 2) (30-03-2015)
  XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (đợt 2)
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (đợt 1) (08-01-2015)
  XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (đợt 1)

« 4 5 6 »