Dòng sự kiện :
Danh mục

Tin tức tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Đại học – Cao đẳng chính quy năm 2015 (16-04-2015)
  Trường Đại Học Bình Dương
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (đợt 2) (30-03-2015)
  XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (đợt 2)
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (đợt 1) (08-01-2015)
  XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (đợt 1)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – NĂM 2015 – ĐỢT 1 (08-01-2015)
  Căn cứ theo Thông tư số 15/2014/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 5578/QĐ – BGDĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho Trường Đại học Bình Dương;
PHIẾU ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN 2015 (03-08-2015)
  HƯỚNG DẪN VÀ MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN 2015
Nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2016 (05-01-2015)
  Hồ sơ tuyển sinh năm 2016 trường Đại học Bình Dương
Hồ sơ tuyển sinh Không chính quy (29-12-2014)
  Làm theo hướng dẫn.
Đề án tuyển sinh riêng của Trường ĐH Bình Dương (22-12-2014)
  Nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng, đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình sàn lọc đảm bảo chất lượng đầu ra, đảm bảo tính công bằng xã hội, thuận lợi cho sinh viên, tiết kiệm công sức, đặc biệt là đảm bảo chất lượng đầu vào, kể từ năm tuyển sinh 2015, Đại học Bình Dương đề xuất áp dụng hai phương thức xét tuyển cụ thể như sau:
Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 - năm 2014 ngành Quản trị kinh doanh. (17-09-2014)
  Căn cứ theo Thông tư số 15/2014/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

« 7 8 9 »