Dòng sự kiện :
Danh mục

Tin tức tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 năm 2016 (15-03-2016)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo văn bằng 2 như sau:
Thông báo tuyển sinh hệ Đại học Liên thông năm 2016 (30-03-2016)
  Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học
Thông báo tuyển sinh Đại học - Cao đẳng chính quy năm 2016 (29-03-2016)
  Trường Đại Học Bình Dương
Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp Chuyên nghiệp khóa 13 – năm 2016 (22-02-2016)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp Chuyên nghiệp khóa 13 năm 2016 như sau:
Thông báo tuyển sinh hệ Đại Học Liên Thông năm 2016 (27-01-2016)
  Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học
Hồ sơ tuyển sinh CĐ - ĐH Chính Quy năm 2016 (21-01-2016)
  Hồ sơ tuyển sinh Cao Đẳng - Đại Học năm 2016 Trường Đại Học Bình Dương
Thông báo tuyển sinh cao học ngành Quản trị kinh doanh (MBA) – năm 2016 – đợt 1 (06-01-2016)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh cao học
Thông báo xét tuyển Đại học - Cao đẳng chính quy năm 2016 (đợt 1) (06-01-2016)
  Đại Học Bình Dương
Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học (09-12-2015)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau:

« 4 5 6 »