Dòng sự kiện :
Danh mục

Tin tức tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 (15-05-2018)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 gồm những nội dung sau:
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản trị Kinh doanh & Quản lý kinh tế năm 2018 - Đợt 1 (24-04-2018)
  Khoa Sau Đại học - Đại học Bình Dương
Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2018 (24-04-2018)
  Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - Khóa 37 tại Trường Đại học Bình Dương
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật - Chuyên ngành Luật kinh tế (23-04-2018)
  Đại học Bình Dương
Trường Đại học Bình Dương tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 (02-04-2018)
  Đại học Bình Dương - MÃ TRƯỜNG: DBD
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018 (30-03-2018)
  Kèm theo công văn số 898/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Liên thông năm 2018 (26-03-2018)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Liên thông đợt 2 năm 2018(Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học)
Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa năm 2018 (26-03-2018)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau:
Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Văn bằng 2 năm 2018 (26-03-2018)
  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo văn bằng 2 như sau:

1 2 3 »