Dòng sự kiện :
 
Danh mục

Ngành Công nghệ Sinh học - Mã ngành : 7420201

Loại hình Đào tạo chính quy tập trung, trình độ đào tạo Đại học.

Mã ngành : 7420201 - Khối xét tuyển : A00, A01, B00, D01

Chuyên ngành đào tạo

Nội dung


1. CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM
2. CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
3. CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP

* Mục tiêu đào tạo:
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học (CNSH) trang bị cho sinh viên kiến thức và kĩ năng nghiên cứu khoa học hiện đại về CNSH; CNSH Thực phẩm, CNSH Môi trường, CNSH Nông nghiệp, CNSH Phân tử, CNSH Y - Sinh học và Sinh tin học.
- Có kỹ năng thực hành, nghiên cứu khoa học hiện đại về lĩnh vực công nghệ sinh học.
- Sử dụng thành thạo vi tính, tiếng Anh phục vụ tốt chuyên ngành theo học.

* Cơ hội nghề nghiệp:
Sau khi hoàn tất chương trình Cử nhân Công nghệ Sinh học, sinh viên có thể tự đảm nhận các chức năng như:
- Thành lập, quản lí và điều hành các công ty, nhà máy, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sinh học.
- Giảng dạy sinh học (đối với sinh học thực nghiệm), công nghệ sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, trường phổ thông trung học.
- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực như: sinh học, sinh học thực nghiệm và công nghệ sinh học ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, cơ quan nghiên cứu trực thuộc các bộ ngành, các trường đại học và cao đẳng.
- Làm việc ở các cơ quan có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học của các ngành hoặc các địa phương, các Trung tâm của thành phố, quận, tỉnh, huyện.
- Có trình độ chuyên môn về quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất thuộc các lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược, khoa học, hình sự và công nghiệp nhẹ.
- Tư vấn, tiếp thị, chuyển giao công nghệ tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược.


[Trở về]

Các tin khác

TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2013 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH(2013-08-10)

Xây dựng(2013-08-09)

Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành : C340201(2013-08-09)

Ngành Giáo dục Thể chất - Mã ngành : 7140206(2013-08-09)

Ngành Luật Kinh tế - Mã ngành : 7380107(2013-08-09)