Dòng sự kiện :
 
Danh mục

Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành : C340201

Loại hình đào tạo: chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Cao đẳng

 ngành: C340201

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu và đáp ứng nguồn nhân lực cho nền kinh 
tế mở - nền kinh tế tri thức; Với những kiến thức được trang bị,sinh viên có thể giải 
quyết  những vấn đề phát sinh thực tiễn trong công tác quản lý  hoạt động của  hệ
 thống  Tài chính – Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh của  các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính trung gian.

2. Mục tiêu cụ thể:
    a. Yêu cầu về chất lượng đối với sinh viên tốt nghiệp:

  •  Có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm
  • Có ý thức tự giác và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật

    b. Yêu cầu về chuyên môn:

  • Có trình độ khoa học cơ bản về ngành quản trị đảm bảo cho học tập và nghiên cứu ở  các bậc học tiếp theo sau Đại học
  • Có khả năng chuyên môn nghiệp vụ, có thể tổ chức quản lý ở các cơ sở sản xuất và dịch vụ vừa và nhỏ.
  • Có khả năng liên kết cạnh tranh
  • Có khả năng tham gia trong các tổ chức xây dựng và quản lý các dự án kinh tế
  • Sử dụng thông thạo tiếng Anh và tin học phục vụ cho công tác chuyên môn

3. Những công việc cụ thể mà sinh viên có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp:
 

  • Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có thể làm công tác quản  tài chính  các công ty trong  ngoài nước như: Ngânhàng, Quỹ đầu tư,
  • Các công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán, công tyđa quốc gia, cũng như các  quan quản  
kinh tế thuộc khu vực Nhà  nước    các  địa  phương    các  Công  ty  cổ  phần,  công  tyTNHH,...
  • Các vị trí  thể làm việc như: Trợ  giám đốc, chuyên viên Ngânhàng, nhân viên  các Ngân
 hàng trong  ngoài nước,…

4. Phương pháp đào tạo:

     Khoa thực hiện chương trình đào tạo thông qua phương pháp "Cộng học" giữa thầy và trò, phương pháp "Cộng học" được xây dựng trên nguyên tắc 4 chữ H :

                                "Học - Hỏi - Hiểu - Hành".

-      Học để hiểu cách học như thế nào, học là để biết hỏi.

-      Hỏi để học, hỏi để hiểu ( để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin)

-      Hiểu phải hiểu đúng, hiểu đúng thì hành mới đúng

-      Hành đúng mới có hiệu quả.

[Trở về]

Các tin khác

LIÊN THÔNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ - ĐẠI HỌC(2013-08-10)

TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2013 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH(2013-08-10)

Xây dựng(2013-08-09)

Ngành Công nghệ Sinh học - Mã ngành : 52420201(2011-06-19)

Ngành Giáo dục Thể chất - Mã ngành : 52140206(2013-08-09)

Ngành Luật Kinh tế - Mã ngành : 52380107(2013-08-09)