Dòng sự kiện :
 
Danh mục

Ngành Giáo dục Thể chất - Mã ngành : 7140206

Loại hình đào tạo:tập trung chính quy; trình độ đào tạo: Đại học

- Mã ngành : 7140206 - Khối xét tuyển : T00, B00

Chuyên ngành
đào tạo

Nội dung


Giáo dục thể chất

 

* Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục thể chất có tinh thần trách nhiệm cao đối với bản
 thân, gia đình, xã hội và thiên nhiên; có đạo đức tốt và ý
thức chấp hành luật pháp;
Có kiến thức chuyên môn vững vàng để thích nghi
với môi trường công việc;
Có ý thức cao trong việc tự rèn luyện bản thân, nâng
cao sự hiểu biết và mở rộng kỹ
năng sống và làm việc để luôn là một công dân
tốt có ích cho mọi người.

* Cơ hội nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất có thể làm công tác giáo dục và giảng
dạy bộ môn giáo dục thể chất ở các trường THCS,THPT,TCCN & DN,....
Làm công tác quản lý, huấn luyện trong ngành thể dục thể thao.
Các vị trí có thể làm việc như: Giáo viên, Nhân viên quản lý, Huấn luyện trong ngành
 thể dục thể thao,...

*Nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ.
Tiếp tục học các chương trình đào tạo sau đại học để nhận bằng
Thạc sĩ, Tiến sĩ,…
Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo có liên quan để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Nghiên cứu và tổ chức các sự kiện trong lĩnh vực thể dục thể thao.

[Trở về]

Các tin khác

Xây dựng(2013-08-09)

Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành : C340201(2013-08-09)

Ngành Công nghệ Sinh học - Mã ngành : 7420201(2011-06-19)

Ngành Luật Kinh tế - Mã ngành : 7380107(2013-08-09)