Dòng sự kiện :
 
Danh mục

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Mã ngành : C510301

Loại hình đào tạo: chính quy tập trung; trình độ đào tạo:Cao đẳng

+Mã ngành : C510301
1.
Mục tiêu chung:

Đào tạo Cử nhân Cao đẳng ngành Điện – Điện tử có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn của ngành đáp ứng nhu cầu và cung cấp nguồn nhân lực cho nền kinh tế mở, kinh tế tri thức.

 

2. Mục tiêu cụ thể:

       Yêu cầu chất lượng đối với sinh viên tốt nghiệp:

   a. Yêu cầu về phẩm chất đạo đức và chấp hành pháp luật:

-   Có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm.

-   Có ý thức tự giác và chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp.

   b. Yêu cầu về chuyên môn:

      + Kiến thức chuyên môn cơ bản:

    -  Có trình độ khoa học cơ bản đảm bảo cho học tập và nghiên cứu ở các bậc học tiếp theo sau đại học.

      + Yêu cầu về khả năng vận dụng, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn:

-  Có khả năng chuyên môn nghiệp vụ áp dụng kỹ năng về công nghệ Điện – Điện tử trong các lĩnh vực: Điện, Điện tử viễn thông, Tự động hóa, Nhiệt lạnh và năng lượng tái tạo. Có thể quản lý các cơ sở dịch vụ về Điện – Điện tử.

-    Có khả năng liên kết cạnh tranh.

-    Có khả năng tham gia vận hành, điều khiển và chế tạo các thiết bị trong lĩnh vực Điện, Điện tử viễn Thông, Tự động hóa, Nhiệt lạnh và năng lượng tái tạo.

+ Yêu cầu các kỹ năng cần thiết khác:

-   Khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học: sử dụng tiếng Anh, Tin học phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.

-  Khả năng thuyết trình, giao tiếp và hợp tác (hợp tác làm việc nhóm, hợp tác với các cơ quan ban ngành nào có liên quan, để giải quyết

[Trở về]

Các tin khác

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 8 - 2011 (2011-08-02)

Thông báo tuyển sinh hệ đại học Liên thông khóa 5 - 2011(2011-08-02)

Ngành Quản trị Kinh doanh - Mã ngành : C340101(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành : C510102(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Thông tin - Mã ngành :C480201(2011-06-20)

Ngành Kế toán - Mã ngành : C340301(2011-06-20)

Ngành Tiếng Anh - Mã ngành : C220201(2011-06-20)

Ngành Du lịch (Việt Nam học) - Mã ngành : 52220113(2011-06-20)

Ngành Văn học - Mã ngành : 52220330(2011-06-20)

Ngành Xã hội học - Mã ngành : 52310301(2011-06-20)