Dòng sự kiện :
 
Danh mục

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành : C510102

Loại hình đào tạo: chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Cao đẳng

+ Mã ngành : C510102
1. Mục tiêu chung:

        Đào tạo cử nhân Cao đẳng xây dựng dân dụng & công nghiệp và Cử nhân Cao đẳng ngành xây dựng cầu đường có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn đáp ứng các nhu cầu xây dựng phát triển của xã hội.
2.Mục tiêu cụ thể:

     Yêu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp

               a.     
Yêu cầu về phẩm chất đạo đức và chấp hành pháp luật:
                 Có tư cách đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước.

               b.     
Yêu cầu về chuyên môn:
  +  Kiến thức chuyên môn cơ bản: nắm vững các kiến thức đã được học            tại trường.
  + Yêu cầu về khả năng vận dụng, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn: Có khả năng ứng dụng  các kiến thức đã học để vận dụng phục vụ các yêu cầu của xã hội như: khảo sát, qui họach, thiết kế, thi công các công trình.
            + Yêu cầu về các kỹ năng cần thiết khác:
       -  Khả năng sử dụng Ngoại ngữ và Tin học:
       Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật. Ứng dụng tin học
trong thiết kế công trình.
      -   Khả năng thuyết trình, giao tiếp và hợp tác (hợp tác làm việc nhóm, hợp tác với các cơ quan ban ngành nào có liên quan để giải quyết công việc): Có khả năng trong trình bày các báo cáo khoa học, trong giao tiếp, v.v…
3. Những công việc cụ thể mà sinh viên có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp:
      Có thể làm đầy đủ các công tác của một kỹ sư như tham gia khảo sát, đo đạc, thiết kế, thi công các công trình nhà cửa, cầu đường…tại các đơn vị trong và ngòai Nhà nước.

4. Phương pháp đào tạo

     Khoa thực hiện chương trình đào tạo thông qua phương pháp "Cộng học" giữa thầy và trò, phương pháp "Cộng học" được xây dựng trên nguyên tắc 4 chữ H :

                                "Học - Hỏi - Hiểu - Hành".

-      Học để hiểu cách học như thế nào, học là để biết hỏi.

-      Hỏi để học, hỏi để hiểu ( để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin)

-      Hiểu phải hiểu đúng, hiểu đúng thì hành mới đúng

-   Hành đúng mới có hiệu quả

[Trở về]

Các tin khác

Thông báo tuyển sinh hệ đại học Liên thông khóa 5 - 2011(2011-08-02)

Ngành Quản trị Kinh doanh - Mã ngành : C340101(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Mã ngành : C510301(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Thông tin - Mã ngành :C480201(2011-06-20)

Ngành Kế toán - Mã ngành : C340301(2011-06-20)

Ngành Tiếng Anh - Mã ngành : C220201(2011-06-20)

Ngành Du lịch (Việt Nam học) - Mã ngành : 52220113(2011-06-20)

Ngành Văn học - Mã ngành : 52220330(2011-06-20)

Ngành Xã hội học - Mã ngành : 52310301(2011-06-20)

Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành : 52340201(2011-06-20)