Dòng sự kiện :
 
Danh mục

Ngành Công nghệ Thông tin - Mã ngành :C480201

Loại hình đào tạo: chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Cao đẳng.

 ngành: C480201
1.
Mục tiêu chung

   -  
Đào tạo cử nhân Cao đẳng Tin học có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực tin học đáp ứng nhu cầu và cung cấp nguồn nhân lực cho nền kinh tế mở, nền kinh tế tri thức.
2.  Mục tiêu cụ thể

     Yêu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp

a.     
Yêu cầu về phẩm chất đạo đức và chấp hành pháp luật:
        +  Có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm.

        +  Có ý thức tự giác và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

b.     
Yêu cầu về chuyên môn:
        +  Kiến thức chuyên môn cơ bản: Có trình độ khoa học cơ bản đảm bảo cho học tập và nghiên cứu ở các bậc học tiếp theo sau đại học.

        + Yêu cầu về khả năng vận dụng, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn: Có khả năng chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, ứng dụng tin học ở các cơ quan, công ty, tham gia các dự án tin học; giảng dạy và hướng dẫn thực hành tin học, tổ chức xây dựng và quản trị website cho cơ quan, đơn vị, tổ chức các cơ sở sản xuất - dịch vụ vừa và nhỏ.
 
                 + Yêu cầu về các kỹ năng cần thiết khác:

                          ·   Sử dụng thông thạo tiếng anh giao tiếp, tiếng anh chuyên ngành  phục vụ cho
                      công tác chuyên môn.  
                 ·  Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, siêng năng, cần cù chịu khó vươn lên                            trong công việc.
                   ·  Có khả năng liên kết, cạnh tranh trong môi trường công việc nhiều áp lực cao.
3.      Những công việc cụ thể mà sinh viên có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp:
                   ·  
Có khả năng tham gia tổ chức, xây dựng và quản lý các dự án về tin học.

                   ·  
Xây dựng và quản trị hệ thống mạng, cơ sở hạ tầng mạng cho các doanh nghiệp.

              ·  Quản trị website, bảo mật cơ sở dữ liệu, thông tin cho doanh nghiệp.

                   · 
Gia công phần mềm theo yêu cầu của đối tác trong và ngoài nước.

                    · 
Giảng dạy tin học cho cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học.

4.     
Phương pháp đào tạo:
     Khoa thực hiện chương trình đào tạo thông qua phương pháp "Cộng học" giữa thầy và trò, phương pháp "Cộng học" được xây dựng trên nguyên tắc 4 chữ H :

                                "Học - Hỏi - Hiểu - Hành".

-      Học để hiểu cách học như thế nào, học là để biết hỏi.

-      Hỏi để học, hỏi để hiểu ( để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin)

-      Hiểu phải hiểu đúng, hiểu đúng thì hành mới đúng

-      Hành đúng mới có hiệu quả.

[Trở về]

Các tin khác

Ngành Quản trị Kinh doanh - Mã ngành : C340101(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Mã ngành : C510301(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành : C510102(2011-06-20)

Ngành Kế toán - Mã ngành : C340301(2011-06-20)

Ngành Tiếng Anh - Mã ngành : C220201(2011-06-20)

Ngành Du lịch (Việt Nam học) - Mã ngành : 52220113(2011-06-20)

Ngành Văn học - Mã ngành : 52220330(2011-06-20)

Ngành Xã hội học - Mã ngành : 52310301(2011-06-20)

Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành : 52340201(2011-06-20)

Ngành Kế toán - Mã ngành : 52340301(2011-06-20)