Dòng sự kiện :
 
Danh mục

Ngành Kế toán - Mã ngành : C340301

Loại hình đào tạo chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Cao đẳng

 ngành: C340301

1. Mục tiêu chung:
    Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành kế toán có phẩm chất đạo đức, có năng lực  chuyên môn đáp ứng nhu cầu và đáp ứng nguồn nhân lực cho nền kinh tế mở - nền kinh tế tri thức.

2. Mục tiêu cụ thể:
   a. Yêu cầu về chất lượng đối với sinh viên tốt nghiệp:

  •  Có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm
  • Có ý thức tự giác và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật
    b. Yêu cầu về chuyên môn:
  • Có trình độ khoa học cơ bản về ngành quản trị đảm bảo cho học tập và nghiên cứu ở  các bậc học tiếp theo sau Đại học
  • Có khả năng chuyên môn nghiệp vụ, có thể thực hiện tốt công tác kế toán độc lập đúng quy định của nhà nước về công tác kế toán công ty, xí nghiệp.
  • Có khả năng liên kết cạnh tranh
  • Có khả năng phân tích và xử lý các báo cáo kế toán, có thể đảm nhận vai trò kế toán trưởng
  • Sử dụng thông thạo tiếng Anh và tin học phục vụ cho công tác chuyên môn

3. Những công việc cụ thể mà sinh viên có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp:

      ·    Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp, ngân hàng, hộ cá thể, hợp tác xã có hoạt động kinh doanh…
     ·  Sinh viên có thể làm trong các cơ quan nhà nước về hoạt động kinh tế của doanh nghiệp như: Sở kế hoạch và đầu tư; Sở công thương; Cơ quan quản lý thuế; Hải quan…
4.   Phương pháp đào tạo:
     Khoa thực hiện chương trình đào tạo thông qua phương pháp "Cộng học" giữa thầy và trò, phương pháp "Cộng học" được xây dựng trên nguyên tắc 4 chữ H :

                                "Học - Hỏi - Hiểu - Hành".

-      Học để hiểu cách học như thế nào, học là để biết hỏi.

-      Hỏi để học, hỏi để hiểu ( để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin)

-      Hiểu phải hiểu đúng, hiểu đúng thì hành mới đúng

-      Hành đúng mới có hiệu quả.

[Trở về]

Các tin khác

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Mã ngành : C510301(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành : C510102(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Thông tin - Mã ngành :C480201(2011-06-20)

Ngành Tiếng Anh - Mã ngành : C220201(2011-06-20)

Ngành Du lịch (Việt Nam học) - Mã ngành : 52220113(2011-06-20)

Ngành Văn học - Mã ngành : 52220330(2011-06-20)

Ngành Xã hội học - Mã ngành : 52310301(2011-06-20)

Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành : 52340201(2011-06-20)

Ngành Kế toán - Mã ngành : 52340301(2011-06-20)

Ngành Quản trị Kinh doanh - Mã ngành : 52340101(2011-06-20)