Dòng sự kiện :
 
Danh mục

Ngành Kế toán - Mã ngành : 7340301

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung; trình độ đào tạo: Đại học

- Mã ngành : 7340301 - Khối xét tuyển : A00, A01, C00, D01

Chuyên ngành đào tạo

Nội dung


1. KẾ TOÁN TỔNG HỢP
2. KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
3. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

* Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân kế toán có những hiểu biết nhất định về doanh nghiệp, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, khả năng ứng dụng các lý thuyết kế toán và kiểm toán vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
- Thực hiện tốt công tác kế toán độc lập đúng quy định của Nhà nước về công tác kế toán của Công ty, xí nghiệp.
- Có kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

* Cơ hội nghề nghiệp:
Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy, thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành kế toán có thể làm việc ở các vị trí sau:
- Làm kế toán ngoài doanh nghiệp (các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: Cty cổ phần, Cty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng, bảo hiểm...), các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện…
- Làm kế toán tài chính với mục đích cung cấp thông tin ra bên ngoài doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư) cho các nhà đầu tư, ngân hàng, cổ đông… hoặc làm kế toán quản trị để cung cấp các thông tin cho chính những người quản lý ở đơn vị bạn.


[Trở về]

Các tin khác

Ngành Văn học - Mã ngành : 7229030(2011-06-20)

Ngành Xã hội học - Mã ngành : 7310301(2011-06-20)

Ngành Tài chính - Ngân hàng - Mã ngành : 7340201(2011-06-20)

Ngành Quản trị Kinh doanh - Mã ngành : 7340101(2011-06-20)

Ngành Kiến trúc - Mã ngành : 7580101(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành : 7510102(2011-06-20)

Ngành Công nghệ Thông tin - Mã ngành :7480201(2011-06-19)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Mã ngành : 7510301(2013-08-09)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA IV – NĂM 2011(2011-06-04)

Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp - Hệ chính quy - 2011 (2011-05-07)