Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật - Chuyên ngành Luật kinh tế

Đại học Bình Dương

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật - Chuyên ngành Luật kinh tế năm 2018

1. Địa điểm học: Trường Đại học Bình Dương (phần lớn các học phần)

2. Thời gian và hình thức đào tạo: thời gian đào tạo 1,5 năm, hình thức không tập trung

3. Điều kiện về văn bằng: có bằng tốt nghiệp khối ngành Luật và một số chuyên ngành thuộc khối ngành An ninh, Công an.

4. Môn thi: Anh văn, Luật Dân sự, Luật Thương mại.

5. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2018. Hồ sơ dự tuyển thí sinh tải về từ website tại địa chỉ: http://sdh.ueh.edu.vn/download/

6. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh:

Phòng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương, số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274)3822058 số nội bộ 100.

7. Ngày thi tuyển (dự kiến): 18, 19 tháng 8 năm 2018 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Cuối tháng 5 năm 2018 sẽ tổ chức ôn thi đầu vào tại Trường Đại học Bình Dương.

8. Các khoản lệ phí liên quan đến tuyển sinh:

9. Kinh phí đào tạo: học phí dự kiến năm 2018 là 1.300.000 đ/tín chỉ (tổng khối lượng kiến thức của chương trình Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Kinh tế là 45 tín chỉ).

10. Thông tin liên quan khác: có trong thông báo tuyển sinh đính kèm tại đây

Trân trọng./.