ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

Kèm theo công văn số 898/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tin chi tiết ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018 (
file đính kèm)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG


Địa chỉ cơ sở chính:

Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại:   (0274) 3822 058 - 3820 833 

Số Fax: (0274) 3833 395 - 3820 834

Website: www.bdu.edu.vn - Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
 

Địa chỉ phân hiệu Cà Mau:

Số 3, đường số 6, Khu Dân Cư Đông Bắc, Phường 5,TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0290) 3997 777 - 3683 999

Trân trọng./.