Dòng sự kiện :
 
Danh mục

Thông tin học phí hệ chính quy

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (dự kiến)

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (dự kiến)

 Bảng 1:  Mức học phí năm học 2017-2018

Đơn vị tính: VN đồng/tín chỉ

Phân loại môn học

Mức học phí

năm học 2017-2018

Môn học chỉ có LT

410.000

Môn học LT+TH

450.000

Môn học chỉ có thực hành

470.000

 Bảng 2: Lộ trình tăng học phí đến năm học 2019-2020 (dự kiến)

Đơn vị tính: VN đồng/tín chỉ

Phân loại

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Môn học chỉ có LT

460.000

530.000

Môn học LT+TH

510.000

590.000

Môn học chỉ có thực hành

530.000

610.000


 

Các tin khác

  Lần đầu tiên Bộ Giáo dục đưa ra tiêu chuẩn với giảng viên sư phạm

  Những điểm mới trong Thông tư 07/2017/BGDĐT về liên kết đào tạo trình độ đại học

  Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

  DANH MỤC KHU VỰC ƯU TIÊN, CÁC TRƯỜNG THPT VÀ CÁC TỈNH, HUYỆN, XÃ KHÓ KHĂN NĂM 2017

  Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và hướng dẫn ghi phiếu tuyển sinh 2017

  Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017