Dòng sự kiện :
Danh mục

Giới thiệu ngành

Ngành Luật Kinh tế - Mã ngành : D380107

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Luật kinh tế


D380107

 


A, A1, C,D1

 


 

200

 

 +Làm việc trong các cơ quan  Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, làm viêc trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành Luật...

 

Ngành công nghệ thông tin - Mã ngành :D480201
 
Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

- Hệ thống thông tin
- Công nghệ tri thức

- Mạng máy tính
-Công nghệ phần mềm

D480201

 


C480201

 

 

 

A, A, D1

 

A, A, D1

100

 


100

+ Đảm nhận việc xây dựng và điều hành hệ thống quản lý bằng tin học cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội.

+ Giảng dạy tin học tại các trường cao đẳng, PTTH, trung cấp chuyên nghiệp, hay các cơ sở đào tạo tin học ;
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử - Mã ngành : D510301

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Công nghệ  Kỹ thuật Điện – Điện tử

  - Tự động và Rôbôt Công nghiệp

  - Nhiệt lạnh và Năng lượng tái tạo

  - Điện tử Viễn thông

  - Điện Dân dụng và Công nghiệp

D510301

 C510301

A, A1

 A, A1

100

 100

+  Làm việc tại  các công ty xây lắp điện : Giám sát, thiết kế, thi công, lắp đặt, sửa chữa các hệ thống về điện, điện tử, tự động, ... trong các cơ quan xi nghiệp và dân dụng.

+  Làm việc tại các nhà máy xí nghiệp sản xuất, kinh doanh điện và điện tử,.

 

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành : D510102

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Công nghệ Kỹ thuật  Công trình Xây dựng

-  Dân dụng và  Công nghiệp

-  Cầu đường

D510102

 


C510102

A, A1, V

 

A, A1, V

 

100

 


100

+ Đảm nhận các công việc tại các công ty xây dựng và tư vấn xây dựng Việt nam hoặc nước ngoài  như : tư vấn thi công, giám sát thi công, tổ chức thưc hiện công tác đo đạc, khảo sát, thiết kế, quy hoạch , thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.
Ngành kiến trúc - Mã ngành : D580102

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Kiến trúc

 

 

D580102

 

V

100

+ Làm  việc tại các công ty tư vấn xây dựng

+ Đảm nhận công tác qui hoạch chung, qui hoạch chi tiết cho các công trình xây dựng; thiết kế và giám sát thiết kế - thiết kế các công trình kiến trúc

Ngành công nghệ sinh học - Mã ngành : D420201

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Công nghệ Sinh học

- Thực phẩm

 Môi trường

- Nông nghiệp ứng dụng

D420201

A, A1, B

200

 + Làm việc tại các công ty, xí nghiệp chế biến thực phẩm, xử lý môi trường, …

+ Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học vào viêc phát triển sản xuất nông nghiệp

 

Ngành Quản trị kinh doanh - Mã ngành : D340101

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Quản trị Kinh doanh

- Ngoại thương

- Doanh nghiệp

- Marketing

D340101

 


C340101

A, A, D1

 

A, A, D1

 

200

 


200

 +Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các công ty, xí nghiệp, ngân hàng, hợp tác xã

  +Tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp tự thành lập

 

Ngành Kế toán - Mã ngành : D340301

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Kế toán

- Kế toán tổng hợp

- Kiểm toán

- Doanh nghiệp

D340301

 


C340301

A,A1, D1

 

A,A1, D1

200

 


200

 +Tổ chức và quản lý hệ thống kế toán trong các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh tế

  + Làm việc tại các công ty, xí nghiệp, ngân hàng, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã có hoạt động kinh doanh, …;

 

Tài chính – Ngân hàng - Mã ngành : D340201

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Tài chính – Ngân hàng

D340201

 

C340201

A,A1, D1

 

A,A1, D1

200

 

200

 +Làm việc tại các cơ quan nhà nước liên quan đến tài chính như:thuế vụ, công ty tài chính, công ty quản lý tín dụng ...

 +Làm việc tại các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, công ty chứng khoán…

Ngành Xã hội học - Mã ngành : D310301

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Xã hội học

 

D310301

A,A1,C,D1

70

+Chuyên viên tư vấn và công tác xã hội tại các nhà mở, các trung tâm cai nghiện,  các bệnh viện, …;

+Chuyên viên phát triển cộng đồng trong các dự án phát triển của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

 

Ngành Văn học - Mã ngành : D220330

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Văn học

D220330

A,A1,C,D1

70

+Làm các công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản văn học dân tộc tại các Trung tâm hoặc Viện Nghiên cứu Văn học;

+Làm công tác biên tập, phóng viên báo chí, phát thanh truyền hình;

 

Ngành Ngôn Ngữ Anh - Mã ngành : D220201

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Ngôn ngữ Anh

- Thương mại & Văn phòng

- Biên - Phiên dịch

- Giảng dạy

D220201

 


C220201

A1, D1

 

A1, D1

100

 


100

+Làm công tác Phiên dịch cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - Xã hôi  trong nước  và nước ngoài.

+Giảng dạy ngoại ngữ tại các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các trường THPT.