Dòng sự kiện :
Danh mục

Giới thiệu ngành

Ngành Luật Kinh tế - Mã ngành : 52380107

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Luật kinh tế


52380107

 


A00,A01,C00,D01

 


 

1000

 

 +Làm việc trong các cơ quan  Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, làm viêc trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành Luật...

 

Ngành công nghệ thông tin - Mã ngành :52480201
 
Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

- Hệ thống thông tin
- Công nghệ tri thức

- Mạng máy tính
-Công nghệ phần mềm

52480201

 

 

 

A00, A01, D01, A02

360

+ Đảm nhận việc xây dựng và điều hành hệ thống quản lý bằng tin học cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội.

+ Giảng dạy tin học tại các trường cao đẳng, PTTH, trung cấp chuyên nghiệp, hay các cơ sở đào tạo tin học ;
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử - Mã ngành : 52510301

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Công nghệ  Kỹ thuật Điện – Điện tử

  - Tự động và Rôbôt Công nghiệp

  - Nhiệt lạnh và Năng lượng tái tạo

  - Điện tử Viễn thông

  - Điện Dân dụng và Công nghiệp

52510301

A00, A01, D01, A02

360

+  Làm việc tại  các công ty xây lắp điện : Giám sát, thiết kế, thi công, lắp đặt, sửa chữa các hệ thống về điện, điện tử, tự động, ... trong các cơ quan xi nghiệp và dân dụng.

+  Làm việc tại các nhà máy xí nghiệp sản xuất, kinh doanh điện và điện tử,.

 

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành : 52510102

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Công nghệ Kỹ thuật  Công trình Xây dựng

-  Dân dụng và  Công nghiệp

-  Cầu đường

52510102 A00, A01, A04, V00

 

360

+ Đảm nhận các công việc tại các công ty xây dựng và tư vấn xây dựng Việt nam hoặc nước ngoài  như : tư vấn thi công, giám sát thi công, tổ chức thưc hiện công tác đo đạc, khảo sát, thiết kế, quy hoạch , thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.
Ngành kiến trúc - Mã ngành : 52580102

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Kiến trúc

 

 

52580102

 

A00, A01, A04, V00

360

+ Làm  việc tại các công ty tư vấn xây dựng

+ Đảm nhận công tác qui hoạch chung, qui hoạch chi tiết cho các công trình xây dựng; thiết kế và giám sát thiết kế - thiết kế các công trình kiến trúc

Ngành công nghệ sinh học - Mã ngành : 52420201

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Công nghệ Sinh học

- Thực phẩm

 Môi trường

- Nông nghiệp ứng dụng

52420201

A00, A01, B00, D01

100

 + Làm việc tại các công ty, xí nghiệp chế biến thực phẩm, xử lý môi trường, …

+ Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học vào viêc phát triển sản xuất nông nghiệp

 

Ngành Quản trị kinh doanh - Mã ngành : 52340101

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Quản trị Kinh doanh

- Ngoại thương

- Doanh nghiệp

- Marketing

52340101 A00,A01,C00,D01 1000

 +Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các công ty, xí nghiệp, ngân hàng, hợp tác xã

  +Tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp tự thành lập

 

Ngành Kế toán - Mã ngành : 52340301

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Kế toán

- Kế toán tổng hợp

- Kiểm toán

- Doanh nghiệp

52340301

A00,A01,C00,D01

1000

 +Tổ chức và quản lý hệ thống kế toán trong các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh tế

  + Làm việc tại các công ty, xí nghiệp, ngân hàng, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã có hoạt động kinh doanh, …;

 

Tài chính – Ngân hàng - Mã ngành : D340201

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Tài chính – Ngân hàng

52340201

A00,A01,C00,D01

1000

 +Làm việc tại các cơ quan nhà nước liên quan đến tài chính như:thuế vụ, công ty tài chính, công ty quản lý tín dụng ...

 +Làm việc tại các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, công ty chứng khoán…

Ngành Xã hội học - Mã ngành : 52310301

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Xã hội học

 

52310301

A00, A01, C00, D01

360

+Chuyên viên tư vấn và công tác xã hội tại các nhà mở, các trung tâm cai nghiện,  các bệnh viện, …;

+Chuyên viên phát triển cộng đồng trong các dự án phát triển của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

 

Ngành Văn học - Mã ngành : 52220330

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Văn học

52220330

A00, A01, C00, D01

360

+Làm các công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản văn học dân tộc tại các Trung tâm hoặc Viện Nghiên cứu Văn học;

+Làm công tác biên tập, phóng viên báo chí, phát thanh truyền hình;

 

Ngành Ngôn Ngữ Anh - Mã ngành : 52220201

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Ngôn ngữ Anh

- Thương mại & Văn phòng

- Biên - Phiên dịch

- Giảng dạy

52220201

A01, D01, D07, D08

360

+Làm công tác Phiên dịch cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - Xã hôi  trong nước  và nước ngoài.

+Giảng dạy ngoại ngữ tại các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các trường THPT.
Ngành Du lịch (Việt Nam học) - Mã ngành : 52220113

Khoa - Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
dự kiến

Cơ hội nghề nghiệp
sau khi ra trường

Du lịch (Việt Nam học)

- Hướng dẫn viên du lịch

- Quản trị nhà hàng khách sạn

- Nghiên cứu di sản văn hóa

52220113

A00, A01, C00, D01

360

 +Đảm nhận  các công việc tại các công ty, tập đoàn du lịch như : quản lý nhà hàng khách sạn, thiết kế tổ chức Tour, hướng dẫn viên du lịch . . .

 +Làm công tác nghiên cứu và quản lý tại các Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch.