TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
Trụ sở chính : 504, Đại lộ Bình Dương, HiệpThành,TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Phone: (0274) 3822 058 - 3820 833 - Fax: (0274) 3833 395 - 3820 834