Dòng sự kiện :
 
Danh mục
 

Hệ đào tạo: Sau đại học

TUYỂN SINH THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐH BENEDICTINE(HOA KỲ)
Trường Đại học Bình Dương đã được sự cho phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo theo Quyết định số 5141/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2009 thực hiện chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh giữa ĐH Bình Dương và ĐH Benedictine (Hoa Kỳ). Chương trình giảng dạy và bằng cấp do ĐH Benedictine chịu trách nhiệm.
TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2013 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh do ĐH Bình Dương cấp bằng