Dòng sự kiện :
 
Danh mục
 

Hệ đào tạo: Liên thông

LIÊN THÔNG TRUNG CẤP - ĐẠI HỌC
Thời gian đào tạo: từ 2,5 đến 3 năm.
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC
Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm – 2 năm;