fbpx

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa năm...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau:   1.        Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa 2017

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau: 1.  Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau: Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh ngành Luật Kinh tế hình thức đào tạo từ xa như sau: Hình thức...

Thông tin tuyển sinh

MẠNG XÃ HỘI

868Theo dõiThích
109Theo dõiTheo dõi
73Theo dõiTheo dõi
0Theo dõiTheo dõi

Tin tức tuyển sinh