fbpx

Thông báo tuyển sinh Liên thông đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Liên thông đợt 2 năm 2018(Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng,...

Thông báo tuyển sinh Liên thông đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Liên thông đợt 2 năm 2017(Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng,...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2017(Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng,...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2016

Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học Ngành đào tạo: Kế toán, Quản...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2016 Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng lên Đại học Ngành đào tạo: Kế toán,...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2016 Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2015 Từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy và...

Liên thông TCCN, TCN lên Đại học

LIÊN THÔNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ - ĐẠI HỌC Thời gian đào tạo: từ 2,5 đến 3 năm. Ngành đào tạo:  +Kế toán +Quản trị...

Liên thông CĐ, CĐN lên Đại học

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ - ĐẠI HỌC Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm – 2 năm; Ngành đào tạo: +Kế toán +Quản trị Kinh...

HỆ CHÍNH QUY: THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 7...

HỆ CHÍNH QUY: THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 7 - NĂM 2013 (Liên thông từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 7 – ĐỢT 1...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 7 - ĐỢT 1 - NĂM 2013 (Liên thông từ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét tuyển học bạ

MẠNG XÃ HỘI

998Theo dõiThích
116Theo dõiTheo dõi
91Theo dõiTheo dõi
0Theo dõiTheo dõi

Tin tức tuyển sinh