fbpx

Trường Đại học Bình Dương tuyển sinh đại học chính quy...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH 2018 - MÃ TRƯỜNG: DBD 1. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN CỦA CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

Đại học Bình Dương kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo Nhằm đảm bảo quyền lợi...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh ngành Công...

– Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô –  Mã số: 7510205 – Trình độ đào tạo: Đại học chính quy – Thời gian đào tạo: 4 năm – Chi...

THÔNG BÁO V/V TRÚNG TUYỂN NV1, XÉT TUYỂN SAU NV1 TUYỂN...

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm...

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2017

Trường Đại học Bình Dương chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 Chỉ tiêu tuyển sinh  năm 2017   Ngành học     Mã ngành     Khối ngành     Khối xét tuyển   Chỉ tiêu ĐH chính...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 MÃ TRƯỜNG : DBD Phương thức tuyển sinh Xét tuyển dựa...

LỊCH XÉT TUYỂN NĂM 2017

Trường Đại học Bình Dương sẽ tổ chức xét tuyển nhiều đợt/năm Lịch tuyển sinh: Trường sẽ tổ chức xét tuyển nhiều đợt/năm, cụ thể như sau: Đợt...

Trường Đại học Bình Dương công bố kết quả xét tuyển...

I.TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN, NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC 1. Tra cứu kết quả trúng tuyển xét theo kết quả thi THPT QG...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG CHÍNH QUY...

Trường Đại Học Bình Dương  PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập các môn học năm...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRÚNG TUYỂN NV1, XÉT TUYỂN BỔ SUNG...

Trường Đại học Bình Dương thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và điều kiện xét tuyển bổ sung như sau: Hội đồng tuyển...

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm...

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Bình Dương thông báo xét tuyển bổ sung các ngành đại học chính quy năm 2018, cụ...

THÔNG BÁO XÉT ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

THÔNG BÁO XÉT ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 Xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 Hội đồng tuyển sinh Đại...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (NV BỔ SUNG) Phương thức tuyển...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học...

Nghề dược là nghề liên quan đến dược phẩm (thuốc), gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu, sản xuất, lưu thông phân...

Đề án tuyển sinh năm 2018

Kèm theo công văn số 898/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tin chi tiết ĐỀ ÁN TUYỂN...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC NĂM 2017(ĐỢT 1)

Trường Đại học Bình Dương thông báo nhập học năm 2017 (đợt 1) đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT...

THÔNG TIN HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (dự kiến) Học phí dự kiến...

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO

1. Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia, nguyện vọng 1 vào trường Đại học Bình Dương nhưng không...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU TRONG KỲ...

Trường đại học Bình Dương - Mã trường: DBD Trường đại học Bình Dương thông báo đến các thí sinh đã đăng ký xét tuyển...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 –...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 - NGÀNH DƯỢC HỌC – MÃ NGÀNH: 52720401 1.  Phương thức...

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 2018

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét tuyển học bạ

MẠNG XÃ HỘI

994Theo dõiThích
115Theo dõiTheo dõi
85Theo dõiTheo dõi
0Theo dõiTheo dõi

Tin tức tuyển sinh

0274 730 3399