fbpx

Quan điểm triết lý giáo dục

Con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng tồn tại và phát triển. Muốn tồn tại, phát triển mỗi người phải lao...

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục. Chính vì vậy, kể từ...

Tại sao chọn Đại học Bình Dương

Có lẽ nhiều phụ huynh, học sinh ở các tỉnh/thành phố cách xa Bình Dương chưa biết đến hoặc biết nhưng chưa thật sự...

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 2018

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét tuyển học bạ

Tin tức tuyển sinh